شرایط دریافت کارت بلیت های یکساله

با هدف توسعه و گسترش شبکه یکپارچه حمل و نقل عمومی چندوجهی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و با عنایت به مصوبات شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر ضرورت ارائه کارت بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی ترکیبی، انواع کارت بلیتهای الکترونیک به شرح زیر در دست صدور است:
 • کارت اقشار خاص ویژه جانبازان 25% به بالا، معلولین و والدین و همسران شهدا به صورت رایگان. (جانبازان اعصاب و روان با هر درجه از جانبازی می توانند این کارت را دریافت نمایند)
 • کارت منزلت ویژه سالمندان با تخفیف 90%.
 • کارت ویژه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی با تخفیف 50%.
 • کارت بلیت مخصوص استفاده در شبکه حمل و نقل اتوبوسرانی با تخفیف 30%.
 • کارت بلیت مخصوص استفاده در شبکه حمل و نقل مترو با تخفیف 25%.
 • کارت بلیت دو منظوره جهت استفاده در شبکه حمل و نقل مترو و اتوبوس با تخفیف 20%.

نوع کارت بلیت قیمت هزینه صدور سقف مجاز استفاده مدارک مورد نیاز توضیحات
کارت بلیت یکساله دو منظوره 1،200،000 ريال 80،000 ريال 1،500،000 ريال عکس پرسنلی
کارت بلیت یکساله مترو 3،375،000 ريال 80،000 ريال 4،500،000 ريال عکس پرسنلی
کارت بلیت شش ماهه مترو 1،875،000 ريال 80،000 ريال 2،500،000 ريال عکس پرسنلی
کارت بلیت سه ماهه مترو 1،125،000 ريال 80،000 ريال 1،500،000 ريال عکس پرسنلی
کارت بلیت یکساله اتوبوس 800،000 ريال 80،000 ريال 1،200،000 ريال عکس پرسنلی
کارت بلیت منزلت (سالمندان) 150 هزار ریال 80،000 ريال 1،500،000 ريال عکس پرسنلی - کارت منزلت ستاد اجرایی شهرداری تهران این کارت صرفا برای متولدین قبل از 1331 (شامل متولدین این سال) صادر میشود.
کارت بلیت اقشار خاص (جانبازان و معلولین) رایگان 80،000 ريال نا محدود عکس پرسنلی - کارت جانبازی 25 درصد به بالا صادره از بنیاد شهید یا کارت معلولیت دائم سازمان بهزیستی یا کارت صادر شده از بنیاد شهید. جانبازان اعصاب و روان با هر درجه از جانبازی می توانند این کارت را دریافت نمایند اعتبار 1 ساله
کارت ویژه بهزیستی و کمیته امداد 750 هزار ریال 80،000 ريال 1،500،000 ريال کارت سازمان بهزیستی یا کارت کمیته امداد عکس پرسنلی - معلولین دارای کارت سازمان بهزیستی حتما کارت اقشار خاص ثبت نام نمایند.
کارت دانش آموزی/ دانشجویی 750 هزار ریال 80،000 ريال 1،500،000 ريال عکس پرسنلی – کارت دانشجویی این کارت تلفیقی از کارت بانکی و کارت بلیت میباشد.


همچنین این کارت بلیت ها به نام شخص درخواست کننده صادر شده و محدودیت های صدور کارت نیز برای اشخاص به شرح زیر است :
 • مدت اعتبار استفاده از کارتهای فوق الذکر یک سال یا مصرف سقف مجاز استفاده هر کارت است.
 • برای هر شخص فقط یک نسخه از کارت بلیت یکساله مترو و یک نسخه از کارت بلیت یکساله اتوبوس صادر می شود.
 • برای شخصی که کارت بلیت دو منظوره صادر شده باشد هیچ یک از کارت بلیت های تک منظوره صادر نخواهد شد.
 • برای شخصی که هر یک از کارت بلیت های تک منظوره صادر شده باشد. کارت بلیت دو منظوره صادر نخواهد شد.
 • کارت بلیت منزلت همان کارت بلیت دو منظوره است که با %90 تخفیف برای دارندگان کارت منزلت صادر می شود.
 • استفاده از این کارت بلیت ها فقط برای صاحب کارت مجاز است.
 • امکان شارژ مجدد کارت بلیت قبل از موعد سررسید یکساله کارت وجود ندارد.
 • با توجه به اینکه اطلاعات شخصی روی کارت درج می شود در حفظ و نگه داری کارت کوشا باشید.
 • کارت صادر شده استرداد نخواهد شد.
 • کارت بلیت فقط به صاحب آن با ارائه اصل کارت ملی تحویل خواهد شد.
 • در صورت ثبت ورود و خروج در گیتهای مترو، مبلغ کسر شده از کارت بلیت به تناسب مسافت طی شده و در غیر این صورت برای طولانی ترین مسیر خواهد بود.
 • در موارد شکسته شدن، خوانده نشدن و یا به سرقت رفتن کارت جهت پشتیبانی به ایستگاه های ( .... تحویل دهنده کارت منزلت ....) مراجعه فرمایید.

نمونه مدارک مورد نیاز

در جدول زیر تصویر هر یک از انواع مدارک لازم برای هر نوع کارت بلیت قرار داده شده است.
برای مشاهده عکسها در اندازه واقعی روی آنها کلیک کنید.

نوع مدرک کارت بلیت های مربوطه تصویر نمونه توضیحات
عکس پرسنلی تمام کارت بلیت ها
کارت ملی تمام کارت بلیت ها 1. افرادی که کارت ملی موقت دارند بایستی کارت موقت خود را همراه با صفحه اول شناسنامه در یک صفحه اسکن کنند.
2. افرادی که کد ملی آنها در صفحه اول شناسنامه نوشته شده میتوانند صفحه اول شناسنامه خود را ارسال کنند.
کارت منزلت ستاد اجرایی شهرداری تهران کارت بلیت منزلت برای تهیه این کارت بایستی به دفاتر پستی مراجعه کرده و فرم تقاضانامه را پر کنید.
کارت جانبازی کارت بلیت اقشار خاص (جانبازان و معلولین) کارت جانبازی صادره از بنیاد شهید با درصد جانبازی 25 درصد یا بالاتر
کارت جانبازی(آزادگان) کارت بلیت اقشار خاص (جانبازان و معلولین) به دلیل اینکه درصد جانبازی در پشت کارت آزادگان درج می شود، لازم است این عزیزان پشت و روی کارت جانبازی را در یک فایل ارسال کنند.
کارت معلولیت دائم سازمان بهزیستی کارت بلیت اقشار خاص (جانبازان و معلولین)
گواهی معلولیت دائم سازمان بهزیستی کارت بلیت اقشار خاص (جانبازان و معلولین) افرادی که کارت معلولیت از سازمان بهزیستی دریافت نکرده اند، میتوانند یک گواهی در این مورد دریافت کنند.